Маркетинг

Доколку сте заинтересирани за реклама на нашиот портал контактирајте:
Е-Пошта: porta@porta.mk
Телефон: +38978 44 55 22 & +38979 27 37 97