Денес прекин во снабдување електрична енергија во овие места

Денес почнувајќи од 8:30ч па се до 16:30ч ќе се изведуваат работи на терен во областа на електричната енергија во следниве места:

Дупјани, Козичино, Лисичани, Челопеци, Атишта, Орланци, Речани и Патеец (опш.Кичево);