Русија видена од птичја перспектива, сензационално видео од дрон

Од снежните висини, преку спокојните ливади, благите полиња, урбаните и технолошки средини до морските води – импресивно видео кое ги прикажува убавините на Русија видени од атрактивен агол.