Кичево Случувања

Најнова вест: Поради дефект во електрична енергија моментално без струја се следниве места

Поради дефект на мрежата, без напојување со електрична енергија се:

Дебарско- Џепиште, Отишани, Праленик.
Кичевско- Белица, Другово, Козица, Попоец, Ехлоец, Малкоец, Добреноец.
Велешко- Кај Порцеланка, Јасеново, Ладиловци, Војница, Крајници, Ораовец, Плевење, Богомила, Бабуна, Црешово, Ореше, Папрадиште.
Св. Николско- Макреш, Патетино.

Leave a Comment