Живот Забава

Кој е подобар родител: Вечната битка открива резултати од најновото истражување

Кога станува збор за тоа кој е подобарт, нешто повеќе од половина од испитаниците, истакнаа дека обата родители поддеднакво се добри. Но, 34% од жените себеси се сметаат за подобри родители. Тоа се поклопува со мислењето на мажите, па 32% од припадниците на посилниот пол мислат дека во родителската улога се снаоѓаат полошо од партнерката. Само 6% од жените мислам дека нивниот партнер е подобар и ист број мажи себеси се сметаат за подобри родители.

За експертите ова не е изненадување, бидејќи родителството и натаму се смета како претежно женска работа, почнувајќи од тоа дека мајките земаат отсуство по раѓањето на детето и повеќе му се посветуваат, додека улолгата на мажот е да донесе пари. Со самото тоа, помалку време минува со детето, и почнува да се сомнева во своите родителски способности.