Култура

Програма за оваа година на Кичевската Коњаница и нешто повеќе за неа

Со одлука на Здружението за развој на с.Козица – КОЗИЦА од – Кичево на ден 08.07.2015г во Село Козица, се оформи Коњаница препознатлива по името: МАНАСТИР ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ПРЕЧИСТА – КИЧЕВСКА КОЊАНИЦА за време на оформувањето присутни беа претставници од Кичевската, Демирхисарската, гостиварската и ресенската околија.

Коњаницата на ден 27.07.2018г со Благослов и свечена заклетва, тргнува од Манастирот Пресвета Богородица Пречиста – Кичево со а на ден 31.07.2018г пристигнува во славното Крушево.

Коњаницата поминува низ повеќе населени места кои гравитираат околу градовите Кичево и Демир Хисар и тоа: Манастирско Доленци, Србјани, Градот Кичево, Другово, Пополжани, Видрани, Брждани, Свињишта, Козица, Белица, Прострање, Велмевци, Илино, Смилево градот Демир Хисар, Прибилци, Журче, Острилци и други села. Патот до Крушево е долг но чест е да се биде дел од оваа коњаница.

Коњаница која се враќа и поминува во најреволуционерите краеви на Македонија и тоа: Кичевскиот, Крушевскиот, Демир Хисарскиот! На овие простори делувале најпознатите Македонски синови кои своите животи ги положиле за својата татковина. Да го зачуваме делото на сите знајни и незнајни јунаци кои се колнеле во крстот и камата и гинеле за Македонија. Целта и патот на оваа коњаница не е само да се стигне до Крушево туку низ секое едно село низ секое место да оддадеме почит на сите херои од овие наши најреволуционерни краишта а ги има премногу.
Накратко за револуционерната историја на Кичевско – Демирхисарската околија, значењето и битната помош на Војводите и Комитите од страна на Манастирот Пресвета Богородица Пречиста-Кичево:
Првите никулци на Македонската Револуционерна Организација започнале со револуционерната работа на Ѓаконт Јосиф на Манастирот Пресвета Богородица – Пречиста, и на учителите на повеќето села.
По направените обиколки и првите контакти со печалбарите по Кичевско -Демирхисарските села Пере Тошев заедно со Јосиф во 1878 година ја формираат првата вооружена чета на чело со Дуко Тасев, а во чии редови бил и Јордан Пиперката од с.Козица. Тие ќе бидат предводници на познатата Брсјачка буна во 1880 година. Исто така, на 2 Август 1903, започнува востание на чело со Арсо Војвода и Јордан Пиперката – Кичевско Демирхисарски ВОЈВОДА.
ПРОГРАМА

ДЕН 1. 26.07.2018година (Четврток)
• Од селото Србјани коњаниците се упатуваат кон место викано Ѓурѓејца за да оддадат почит кон паднатите херои за Македонија т.е. битка единствена која комитите ја добиле после задушувањето на Илинденското востание.
• Пристигнување на коњаниците во Манастирот Пресвета Богородица Пречиста – Кичево

ДЕН 2. 27.07.2018година (Петок)
• 7:30ч Богослужба во Манастирот Песвета Богородица Пречиста Кичево
• 9:30ч Заклетва на Комитите
• 10:30ч Поаѓање од Манастирот Св.Пречиста Богородица низ селото Србјани кон градот Кичево
• 12:00ч Спојување со Мавровската Коњаница кај Здружението на возачи Кичево
• 12:15ч Влегување во Градот Кичево и свечено дефиле.
• 13:00ч Влегување во Црквата Св. Петар и Павле
• 14:30ч Ручек за коњаниците во Ресторанот ЛУНА Кичево
• 15:30ч Поаѓање на којаниците кон селото Козица низ селата Другово, Пополжани, Видрани, Брждани и Свињишта.
• 20:00ч Комитска Вечер во Село Козица

ДЕН 3. 28.07.2017година (Сабота)
o 06:00ч Поаѓање од с.Козица кон с.Велмевци низ селата Белица и Прострање
o 11:00ч Пристигнување во селото Велмевци
o 12:00ч Од селото Велмевци се оди преку селото Големо Илино до Манастирот Св. Илија (Илинска планина)

ДЕН 4. 29.07.2017година (Недела)
• 05:00ч Поаѓање од Илинска Планина Манастир Св. Илија кон Смилево
• 18:00ч Пристигнување во Смилево
• 20:00ч Комитска вечер

ДЕН 5. 30.07.2017година (Понеделник)
• 05:00ч Поаѓање од Смилево кон Прибилци
• 11:00ч Пристигнување на коњаниците во Демир Хисар
• 16:00ч Пристигнување на коњаниците во Прибилци
• 20:00ч Комитска Вечер

ДЕН 6. 31.07.2017година (Вторник)
• 05:00ч Поаѓање на коњаниците од селото Прибилци кон Крушево
• 18:00ч Спојување со Скопската коњаница и влегување во Градот Крушево

ДЕН 7. 01.08.2017година (Среда)
• Свечено Дефиле низ Градот Крушево
ДЕН 8. 02.08.2017година (Четврток)
• Поаѓање кон Мечкин камен и учестување во манифестацијата. 10 дена Крушевска Република

Да е за многу години!Борбата за Македонија никогаш не запира!!!