Следете не

Контакт

„Порта.мк“ е информативен, градски портал, кој на едно место презентира вести, информации, извештаји, рубрики, теми и репортажи за случувањата во Кичево, околината и сите рубрики кои сметаме дека го интересира човештвото. Наша цел е навремено и објективно да Ве запознаеме со сите информации за актуелните настани во нашиот регион, што на тој начин би придонеле за подобро разбирање на важните прашања и одговори во општестевениот, културниот, спортскиот и економскиот дел од темите кои нѐ опкружуваат.

Вашиот современ влез на информации „Порта.мк“ заследете го на социјалните мрежи

FacebookTwitter