Скопје Случувања

Бетонирани сме на првото место во светот “Нај загаден град” – Скопје

По незнам кој пат – се бетониравме на првата позиција во светски рамки..

Прво место “Нај загаден град” – Скопје 🥇