Започнува летното сметање на времето

Во последниот викенд на месец Март т.е ноќта во 02:00ч меѓу 24.03 и 25.03 стрелките на часовникот ќе се померат 1 час нанапред или 02:00ч ќе се смета 03:00ч.

Како што веќе знаеме Европските земји веќе се залагаат за укинување на оваа практика..