Кичево Македонија Случувања

Донација за санирање на Младински Дом с.Цер

Повик до сите доброволци кои сакаат да учествуваат во донацијата за санирање на Младинскиот дом во Село Цер.

Број на Ж- Сметка 300150000034318 Комерцијална банка АД Скопје Донација за санирање на Младински Дом с.Цер. Со почит Иницијативен Одбор.