Кичево Случувања

Внимание во патниот сообраќај поради „голомразица“ во нашиот регион

Нашиот сообраќаен сервис апелира за поголемо внимание во патниот сообраќај поради можна појава на голомразица (подледена површина) на коловозот во нашиот регион, поготово во доцните часови.

Имајте пријатно и безбедно патување, проследено со законски поставената патна и сообраќајна сигнализација.